Dolby Sound Room

Dolby Sound Room  مجموعه ای از تکنولوژی هایی را که جهت ارائه یک صدای فراگیر از هر جفت Speaker یا هر Headphone طراحی شده، به همراه خود می آورد. این مورد بهترین گزینه برای زمانی است که اسپیکرهای صدای فراگیر یا Surround Sound speakers در دسترس نیستند. Dolby Sound Room به شما این امکان را می دهد که از فیلم ها، موزیک ها و بازیها با صدایی فراگیر لذت برید.

تکنولوژی های به کار رفته در Dolby Sound Room عبارتند از:

  • Dolby Headphones : این تکنولوژی باعث می شود تا کاربر با استفاده از یک هدفن احساس کند که حوادث در تمام محیط اطرافش در حال وقوع است.

  • Sound Space Expander : دامنه صدا را به تمامی محیط اطراف شنونده گسترش می دهد.

  • Natural Bass : پاسخ باس هر اسپیکری را تا حدود یک اُکتاو ارتقاء می دهد.