E-SATA به عنوان واسطی برای Hard Drive های داخلی استفاده می شود و E در E-sata پسوندی است که از  External گرفته شده و نشان می دهد این قطعه در خارج از دستگاه قرار دارد .
اولین SATA که به عنوان یک قسمت داخلی طراحی شده بود ، کارایی بهتری را درPC ها به وجود آورد و پس از آن طراحان به سرعت واسط     ( Interface ) جدیدی را معرفی نمودند که می توانست به طور قابل قبولی در بیرون از PC ها گسترش یابد و و به راحتی به جای USB و 1349 قرار گیرد.
اگر شما از USB یا FireWire جهت اتصال هارد درایو External خود استفاده می کنید ، آنچه که در واقع دارید هارد درایو ATA یا SATA و یک محفظه خارجی است. این محفظه کنترل می کند که پروتکل SATA  وATA چه چیزی را به USB  یا Fire Wire منتقل می کنند . این انتقال باعث مقدار کمی تاخیر می شود .
پورت E-Sata اکنون در همان فرمتی است که درایوها از آن جهت انتقال اطلاعات استفاده می کنند. جهت انتقال اطلاعات در E-Sata نیاز به ترجمه اطلاعات نخواهیم داشت و این بدان معنی است که تاخیری وجود نخواهد داشت .
 
علت استفاده از Esata :
 
1- سرعت انتقال سریعتر است .
2 - تاخیر کمتر.
3- قیمت مناسب.
4- در حدود 6 برابر از روش های ذخیره سازی خارجی که وجود دارد سریعتر است . (USB2.0 و 1394 )
5- قوی تر بودن و کاربر پسند بودن (User Friendly ) اتصالات خارجی .
6- بهره گیری از کابل و کانکتورها حتی تا فاصله 2 متر از دستگاه .

7- کارایی بالا و ذخیره گسترده اطلاعات .