HDMI پورت خروجی صوت و تصویر دیجیتال غیر فشرده است. این پورت که اخیرا بر روی رایانه های همراه تعبیه شده است منابع صوتی تصویری دیجیتالی از قبیل کنسولهای بازی و رایانه های با سیستم عامل ویستا را به یک وسیله صوتی تصویری از قبیل تلویزیونهای دیجیتال  HDمتصل می کند. این پورت از سال 2003 به بازار عرضه شده است. پورت HDMI 1.3+ با ماکزیمم پهنای باند سیگنال 340MHz دارای ماکزیمم پهنای باند ویدئویی 8.16Gbit/s و ماکزیمم پهنای باند صدای 36.86Mbit/s می باشد.