یک پورت 15 پین می باشد که در سال 1987 توسط IBM شرکت  طراحی گردیده است و برای انتقال سیگنالهای ویدیوئی آنالوگ (ترکیب RGB HV) به کار می رود . کاربرد این پورت در انتقال تصویر از رایانه به وسایلی از قبیل ویدئو پروژکتور و تلویزیون و ... می باشد . این پورت در اکثر رایانه های همراه تعبیه می شود . اخیرا از طریق این پورت و کابل های تبدیلی امکان داشتن سیگنال تصویر همانند آنچه که در پورت S-Video وجود دارد،  فراهم شده است.

 

 

 

 

 

ترتیب پین های کانکتور VGA به شرح زیر است:

 

Pin 1    RED                  Red video
Pin 2    GREEN            Green video
Pin 3    BLUE               Blue video
Pin 4    N/C                   Not connected
Pin 5    GND                Ground /HSync
Pin 6    RED_RTN       Red return
Pin 7    GREEN_RTN  Green return
Pin 8    BLUE_RTN     Blue return
Pin 9    +5 V +5 V DC
Pin 10  GND                 Ground / VSync, DDC
Pin 11   N/C                  Not connected
Pin 12   SDA                 I²C data
Pin 13   HSync              Horizontal sync
Pin 14   VSync              Vertical sync
Pin 15  SCL                  I²C clock
 
 
 
در اینجا I²C مخففی برای Inter-Integrated Circuitاست و آن یک باس مالتی مستر کامپیوتر است.