کاربرد این پورت در رایانه های همراه بسیار محدود شده است و تنها در کاربری های خاص حرفه ای - صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد سرعت انتقال اطلاعات در این پورت ها حداکثر 115.200 bps می باشد و تحت استاندارد RS-232 پشتیبانی می شود کاربرد این پورت در مواردی نظیر اتصال رایانه های همراه به ماشینهای صنعتی کنترلی، پروگرامرهای میکروکنترلرها و اتصال دستگاه های خارجی نظیر مودم و غیره می باشد .