برنامه دستيار شخصي صوتي اپل يا همان Siri، بر عليه اين کمپاني اقدام کرده است! بسياري از کابران پس از پرسيدن سوال "بهترين گوشي هوشمند موجود در جهان چيست؟" با پاسخ "Nokia Lumia 900" مواجه شده اند.

اين پاسخ Siri چند روزيست که به عنوان خبر اصلي سايت ها و مجله هاي مختلف تبديل شده است.

Siri براي پاسخ دادن به اين سوال از بانک اطلاعاتي Wolfram Alpha استفاده مي کند و پاسخ اين سوال را با معرفي پرچمدار گوشي هاي يکي از رقباي خود، يعني نوکيا، ارائه مي کند.

از زمان معرفي Siri در سال 2011، تا به امروز چندين بار تحت عناوين مختلف (مذهبي، لفظي، ...) انتقاداتي به اين برنامه وارد شده است و اين اقدام Siri نيز بهانه اي ديگر در دستان رقباي اپل خواهد بود.


منبع: T3