شبکه بازرسی و نظارت مردمی - وزارت صنعت معدن و تجارت

 

تمامی کالا های عرضه شده در فروشگاه آنلاین پیشرو دارای بارکد طرح شبنم از وزارت صنعت معدن و تجارت می باشد ...

شبکه بازرسی و نظارت مردمی به اختصار شبنم طرحی است که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت ایران برای نشان دادن اصالت یک کالا و عدم قاچاق بودن آن استفاده می‌شود. شناسایی کالای اصلی از تقلبی توسط یک گوشی موبایل که نرم‌افزار مربوطه در آن نصب شده‌باشد، قابل انجام است. روش دیگر برای اطیمنان از اصالت کالا، پیامک کردن کد ۱۶ رقمی روی کالا به سامانه‌است و مشتری می‌تواند اطلاعات روی کالا را با اطلاعات دریافتی از سامانه تطبیق دهد به در صورت مغایرت، به سیستم بازرسی گزارش دهد. سیستم بازرسی فروشگاه هدف را مورد بازرسی قرار می‌دهد و در صورت تایید تخلف بازرسی، سامانه به مشتری پاداش می‌دهد.

 

 

نمونه بارکد طرح شبنم