شرکت گوگل قصد دارد نقشه هاي داخلي (indoor maps) را براي دستگاه هاي اندرويدي در کشور انگليس عرضه کند. با به‌کارگيري اين قابليت، کاربران گوشي‌هاي هوشمند قادر خواهند بود تا به راحتي مسير خود را در مکان‌هايي مانند مراکز خريد، ايستگاه هاي قطار، مجتمع‌هاي ورزشي، موزه‌ها و ... پيدا کنند.

هم اکنون بيش از چهل مرکز تفريحي و ورزشي در انگليس نقشه داخلي ساختمان خود را در اختيار سرويس نقشه گوگلقرار داده‌اند و کمپاني گوگلاز تمامي صاحبان ساختمان‌هاي مهم درخواست کرده است تا نقشه داخلي ساختمان خود را در اختيار اين کمپاني قرار دهند.

براي استفاده از اين قابليت صاحبان دستگاه هاي اندرويدي مي‌توانند در برنامه Google Maps گوشي يا تبلت، بر روي مکان فعلي خود زوم کنند و سپس نقشه طبقات ساختمان براي آن‌ها به نمايش در خواهد آمد. اين قابليت در پاييز سال گذشته براي کاربران آمريکايي فعال شده است.

همچنين محل فعلي هر فرد در يک ساختمان نيز توسط يک نقطه آبي رنگ بر روي نقشه نمايش داده مي‌شود. يکي از شرکاي کمپاني گوگلدر اين پروژه معتقد است که اضافه شدن اين قابليت به سرويس نقشه اين کمپاني، موجب تسهيل پيدا کردن مسير و دسترسي به امکانات در فروشگاه‌ها و مراکز بزرگ خواهد شد. همچنين سازمان‌هاي مسئول ارائه کمک و خدمات مي‌توانند با استفاده از اين قابليت افرادي را که به محل حادثه نزديک‌تر هستند به سرعت براي خدمات دهي اعزام کنند.