با سلام خدمت تمامی دوستان و عزیزان در کلیه منطقه های زیبای تهران

برای خرید قسطی محصول مورد نظر از شرکت ما باید مراحل زیر را طی کنید

1- اگر چک شخصی دارید ابتدا پرینت شش ماه از گردش حساب جاری که با اون حساب چک پاس میکردین رو برای ما فکس یا ایمیل میکنید.

2- اگر چک کارمندی دارید نمونه چک + آخرین فیش حقوقی + پرینت 2 ماه از گردش حساب رو برای ما فکس یا امیل کنید.

3- اگر حساب شخصی شما مورد تایید مدیریت محترم شرکت ما قرار گرفت، اصل پرینت حساب با مهر بانک مربوطه + اصل چک های توافقی + کپی کارت ملی + آخرین قبض آب یا برق یا تلفن رو به آدرس ثبت شده در قسمت تماس با ما همراه خود می آورید و در همان روز و ساعت محصول مورد نظر رو تحویل خواهید گرفت

4- اگر چک کارمندی شما مورد تایید مدیریت محترم شرکت ما قرار گرفت کپی آخرین فیش حقوقی + اصل پرینت حساب + اصل چک های توافقی + کپی کارت ملی + آخرین قبض آب یا برق یا گاز یا تلفن رو به آدرس ثبت شده در قسمت تماس با ما همراه خود می آورید و در همان روز و ساعت محصول مورد نظر رو تحویل خواهید گرفت

 

این مراحل بسته به سرعت عمل شما نهایت تا 1 روز انجام خواهد شد.

مراحل بسیار ساده هستند.

 

موفق و سربلند باشید.