ویندوز xp توانایی پنهان کردن برای ایجاد یک پسورد به صورت Random  را دارد .که مامی توانیم برای این کار وارد Run شده و عبارت Cmd را تایپ کنید و در محل مکان نما عبارت

 

 net user administrator /random

 را نوشته و اینتر بزنید.

و حالا ویندوز برای شما یک پسورد قدرتمند می سازد.(ترفند کامپیوتر)