سوال : شرایط خرید اقساطی پیشرو به چه صورتی هستش ؟

پاسخ :

1- شرایط فروش ما با کلیک بر روی این لینک رو مطالعه کنید ...

2- مدارک خواسته شده را بررسی کنید ...

3- مدارک خواسته شده را جهت استعلام برای ما فکس یا ایمیل کنید ( مشتریان تهران در صورت مراجعه حضوری میتوانند مدارک را فکس یا ایمیل نکنند و بصورت حضوری ارائه دهند )

4- پس از دریافت پاسخ نتیجه استعلام توسط حسابدار ما ، در صورت تایید شدن مدارک ، تهرانی ها اصل مدارک مذکور را حضوری به دفتر مرکزی ماه واقع در میدان فردوسی ارائه دهند و شهرستانی ها یا اصل مدارک را پست کنند و یا در صورت مراجعه حضوری به شرکت ما مراجعه نماییند...

5- پس از انتخاب محصول مورد نظر ، مبلغ کل دستگاه را وارد نرم افزار محاسبه گر کنید و طبق اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار محاسبه گر مبلغ پیش پرداخت و مبالغ چک ها را ارائه دهید ، تهرانی ها حضوری و شهرستانی ها در صورت غیر حضوری بودن پس از صدور چک بازپرداخت آنها را بعلاوه اصل مدارک مذکور آنها را پست پیشتاز میکنند و یا پیش پرداخت را چک روز بنویسند و یا واریز به حساب کنند...

6- زمان تحویل برای تهرانی های عزیز به شرط کامل بودن مدارک نهایت یک روزه پیش بینی شده و برای شهرستانی های عزیز به شرط کامل بودن مدارک 72 ساعت پیش بینی شده است.