AMD از APUهای فوق پیشرفته خود به همراه Wireless Display مناسب برای بازی پرده‌برداری می‌کند
 

امروز دیگر AMD فقط در داخل لپ‌تاپ شما نیست بلکه می خواهد  تا پا را فراتر از مرز‌ها گذاشته و دنیاهای جدید را نیز کشف نماید. امروز این کمپانی بیان نموده است  که نسل جدیدی از APU‌های تولیدی‌اش در راه‌اند که البته آنطور که از AMD انتظار می‌رود این سیستم پردازشی جدید باید ازتوانایی های  گرافیکی بسیاری برخوردار باشد.