زندانی انگلیسی به علت  جاسازی دستگاه تلفن همراه داخل بدن خود راهی بیمارستان شد.
به گزارش موبنا، زندانی انگلیسی که تلاش  کرده بود به شکل قاچاقی گوشی تلفن همراه با خود به زندان ببرد و آن را داخل بدنش جاسازی کرده بود، نتوانست آن را از بدنش خارج کند و به بیمارستان منتقل شد.
این گوشی زمانی که زندانی برای ورود به زندان مورد آزمایش و اسکن برای جلوگیری از ورود کالاهای غیر مجاز مورد بررسی قرار گرفت تشخیص داده شد.
بر این اساس، زندانبان از وی می‌خواد که به روش معمول آن را از بدن خود خارج کند، اما فشار زیاد، منجر به دردهای شدید می‌شود و در نهایت وی به بیمارستان منتقل شده و مورد جراحی قرار می‌گیرد.
این زندانی که "رودریک بامبری" نام دارد، 36 ساله است و به دلیل قاچاق تلفن همراه به چهار ماه و نیم حبس اضافی محکوم شد.
به گفته پزشک معالج، این زندانی واقعا خوش‌شانس بوده که جان سالم به در برده است.