CLAMSHELL جیست؟

 

به انواع گوشي که داراي 2 قسمت جداگانه و يک لولا در وسط (تا شو) مي باشد گفته مي شود که بواسطه همين اتصال مانند يک صدف بسته مي شوند. با اين عمل دکمه ها از فشرده شدن اتفاقي در امان خواهند بود.
نيمه بالاي معمولا داراي يک صفحه نمايش بزرگ داخلي و يک صفحه نمايش کوچکتر خارجي است. نيمه دوم نيز دکمه ها را در بر مي گيرد.دوربين ( اگر وجود داشته باشد) نيز مي تواند در هر دو نيمه قرار گيرد.