FEATURE PHONE چیست؟

 

اين نوع گوشي ها از نوع هوشمند(SMARTPHONE) نيستند. داراي سيستم عامل هستند اما نرم افزارهاي قابل اجراي کمتري و معمولا با فرمت هاي جاوا و BREW را پشتيباني مي کنند.
اخيرا انواعي از اين گوشي هاي با قابليت گوشي هاي هوشمند ارائه شده اند ، پس تفاوت اصلي بين اين دو ،دسته نرم افزارهاي پشتيباني شده هستند.