FIXED FOCUS (فوکوس ثابت) چیست؟

 

مقدار فوکوسي است که توسط کارخانه سازنده بطور ثابت و براي فواصل معين ، بر روي دوربين قرار گرفته است و قابل تنظيم نيست.
اين قابليت کيفيت عکس و فاصله را محدود مي کند. در اين فناوري از لنز هاي کوچک با حفره اي بسيار ريز استفاده مي شود تا امکان فکوس در فواصل مختلف را فراهم کند.
گوشي هاي معمولي داراي دوربين هاي نصب شده با فوکوس ثابت مي باشند.