gpsONEXTRA چیست؟

 

فناوري جديد شرکت QUALCOMM است که کاربر را به انجام عمليات سريعتر با دانلود فايل هاي کمکي کم حجم ، قادر مي سازد.
شرکت هاي فراهم کننده شبکه هاي تلفن همراه که هنوز سيستم AGPS را داير نکرده اند مي توانند مشتريان خود را با اين فناوري جديد قادر به استفاده از سيستم موقعيت ياب کنند.