H.263 چیست؟

 

فرمت ويديويي با کيفيت پايين و فشرده است که عموما براي ويديو کنفرانس ها استفاده مي شود اما اين روزها به عنوان فرمتي براي انتقال ويديو بر روي گوشي ها نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.
اندازه هاي استاندارد براي H.263 عبارتند از SQCIF (معادل 128 در 96 پيکسل) ، QCIF (معادل 176 در 144 پيکسل) و CIF (معادل 352 در 288 پيکسل).
اين فرمت فقط تصوير را در بر مي گيرد و صوت بايد در غالب فرمت هاي ديگر مانند AMR منتقل شود.