Half-QWERTY چیست؟

 

حالتي براي صفحه کليد مشابه QWERTY است با اين تفاوت که هر دکمه دو حرف را در بر مي گيرد و در واقع به صورت دوطرفه عمل مي کند. چيدمان اوليه يکسان است اما به اين دليل که جاي کمتري را اشغال مي کند قابليت استفاده با يک دست را فراهم مي کند.
تشخيص متن نيز معمولا با اين حال قابل استفاده است.