HSCSD چیست؟

 

مخفف High-Speed Circuit Switched Data است.
سيستم انتقال داده بر روي شبکه هاي GSM است که پيش از EDGE وGPRS به بهره وري رسيده بوده است.
اين سيستم حالت ارتقا يافته CSD(با حداکثر سرعت 9.6 کيلو بايت در ثانيه) است که با افزايش 50 درصدي بهره وري امکان استفاده از چند کانال ارتباطي(تا 4 کانال با حداکثر سرعت 57.6 کيلو بايت در ثانيه) را فراهم مي کند.
اين سيستم هيچگاه بطور وسيع در خارج از اروپا مورد استفاده قرار نگرفت.