HTML چیست؟

 

مخفف Hypertext Markup Language است.
زباني استاندارد براي ساختن صفحات وب است.
اصولا براي کامپيوترها طراحي شده است و به همين دليل وقتي بر روي دستگاه ها با صفحات کوچکتر مانند گوشي ها استفاده مي شود کارايي کمتري دارد.
حالت جديدتر آن XHTML است که سازگاري خوبي با گوشي ها دارد.