شماره حسابهای فروشگاه آنلاین پیشرو

………………………………………………..

  

نکته : لطفا پس از واریز مبلغ به حساب از طریق فرم تماس با ما به بخش حسابداری جزییات واریز را اطلاع دهید.


 

شماره حساب ها :

 

بانک ملت :

شماره کارت : 8024 9542 3379 6104

بنام : مرتضی عبیری

………………………………………………..

بانک صادرات ایران :

شماره حساب : 0313872292006

شماره کارت : 9209 4428 6940 6037

شماره شبا ( شناسه حساب بانکی ایران ) : IR86 0190 0000 0031 3872 2920 06

بنام : مرتضی عبیری

………………………………………………..

بانک اقتصاد نوین :

شماره حساب : ۱ – 3433397 – 833 – 1621

شماره کارت : 0155 5134 1211 6274

شماره شبا ( شناسه حساب بانکی ایران ) : IR87 0550 16218330 3433397 001

بنام : مرتضی عبیری

………………………………………………..

بانک ملی :

شماره حساب : 0308493941002

شماره کارت : 9480 9889 9911 6037

شماره شبا ( شناسه حساب بانکی ایران ) : IR64 0170 0000 0030 8493 9410 02

بنام : مرتضی عبیری

………………………………………………..

بانک پارسیان :

شماره حساب : 6-2313098-800

شماره کارت : 5761 6080 0610 6221

شماره شبا ( شناسه حساب بانکی ایران ) :  IR۵۷۰۵۴۰۱۲۴۲۸۰۰۰۲۳۱۳۰۹۸۰۰۶

بنام : مرتضی عبیری