IMEI چیست؟

 

 

مخفف Internet Message Equipment Identity است.
يک شماره خاص وبي مانند 15 رقمي است که گوشي ها را در سيستم هاي GSM و UMTS قابل شناسايي مي کند. داراي 4 قسمت مختلف است که اطلاعاتي مانند سازنده و شبکه منطبق را در اختيار مي گذارد. اين شماره معمولا پشت گوشي و در زير باتري چاپ شده است.
IMEI استفاده از گوشي مسروقه را ممنوع مي کند حتي در شرايطي که سيم کارت جديد مورد استفاده قرار گيرد.