LED چیست؟

 

 

يک ديود نيمه هادي است که با الکتريسيته نور توليد مي کند. انواع مختلفي از نور را توليد مي کنند و حتي برخي از انها فادرند نور هاي متفاوتي را توليد کنند.
از LED ها در صفحات نمايش، صفحه کليد ها و نور پس زمينه و حتي در مواردي به عنوان فلاش دوربين نيز استفاده مي کنند. با اينکه مانند انواع زنون نوردهي ندارند اما جاي کمتري گرفته و انرژي کمتري استفاده مي کنند.