Macro چیست؟

 

در دوربين ها و تلفن هاي دوربين دار ، ماکرو به معناي نزديک است و " حالت ماکرو " لنزها را براي تمرکز روي چيزي که نزديک لنز است ، تنظيم مي کند ( کمتر از 2 فوت فاصله ) . بدون حالت ماکرو ، اجسامي که نزديک هستند خارج از کانون بنظر مي رسند.