MicroSD چیست؟

 

يکي از کوچکترين فرمت هاي کارت حافظه است که اندازه آن حدود ناخن دست مي باشد و طوري طراحي شده است که کوچکتر از فرمت هاي رقيب باشد و به تلفن ها امکان استفاده از فرمت کوچکتر را مي دهد . پيش از رسيدن نخستين کارت ها به بازار ، اين فرمت ابتدا بصورت " T-Flash " عرضه شد و پيش از آن در صنعت بصورت " TriFlash-R " شناخته شده بود Transflash .نام نهايي آن در زمان رسيدن به بازار بود ، اما اکنون به microSD تغيير يافته است .