Mini USB چیست؟

 

نوعي اتصال USB است. دستگاه هايي که از اين نوع اتصال استفاده مي کنند مي توانند بودن مشکل اطلاعات را از کامپيوتر دريافت کنند . اگر گوشي داراي حالت MASS STORAGE MODE باشد بدون نياز به درايور اين امکان راحتتر نيز مي شود.
برخي دستگاه هاي قابليت شارژ باUSB را نيز دارند. انواع مختلفي USB وجود دارد که MINI USB داراي دو نوع A و B است.
با اين وجود MINI USB از محبوبيت بيشتري برخوردار است.