MP3 چیست؟

 

فرمتي براي ذخيره موسيقي به طور فشرده با کمترين افت کيفي است.
MP3 معروفترين فرمت MPEG براي موسيقي است. فايلها با اين فرمت مي توانند در پخش کننده هاي اهنگ و موبايل ها پخش شوند و يا به عنوان اهنگ تماس استفاده شوند.