MPEG چیست؟

 

مخفف Motion Picture Experts Group است.
گستره وسيعي از فرمتهاي صوتي و تصويري هستند. معرفترين ها MP3 وmp4 به ترتيب براي صوت و تصوير هستند.