NOR Memory چیست؟

 

يکي از دو نوع معروف کارت هاي حافظه هستند.
فلش مموري ها حافظه هايي هستند که قابل پاک شدن و برنامه ريزي مجدد هستند و براي حفظ اطلاعات نيازي به برق ندارند.
اين فناوري وسيله ارزان براي ذخيره اطلاعات است که در USB ها و کارت ها حاظه استفاده مي شوند. ب همين دليل در بيشتر وسايل الکتريکي قابل حمل نيز مورد استفاده قرار مي گيرند.
نوع ديگر کارت هاي حافظه NAND ها هستند.