PDA چیست؟

 

مخفف Personal Digital Assistant است.
وسيله اي دستي با امکانات اوليه محاسباتي و برنامه ريزي روزانه است. بيشتر انها داراي صفحه هاي بزرگ لمسي، قلم و امکانات نوشتاري هستند.
معمولا داراي پردازنده هاي قوي تري نسبت به گوشي هاي معمولي هستند و مي توانند برنامه اي پيچيده تري را اجرا کنند. بيشتر انها سيستم عاملهاي تغيير يافته مانند ويندوز موبايل و يا پالم را به همراه دارند.
اين روزها PDA ها به همراه تلفنهاي هوشمندي ارائه مي شوند که امکانت فوق به همراه امکان تلفن را نيز فراهم مي کنند.