PIN code چیست؟

 

لغت PIN مخفف Personal Identification Number است.
در گوشي هاي PIN به عنوان رمز عبوري براي جلوگيري از دسترسي بي اجازه به دستگاه محسوب مي شود. کدي عددي است که در هر بار خاموش و روشن شدن بايد به دستگاه داده شود. در موبايل هاي GSM اين کد مربوط به سيم کارت است در صورت ورود سه بار اشتباه دستگاه قفل مي شود و براي باز نمودن قفل ان بايد کد PUK انرا وارد نماييد.
هردو کد PIN و PUK توسط اپراتور ها تعيين مي شوند اما فقط PIN توسط مصرف کننده قابل تغيير است.