Polyphonic ringtones چیست؟

 

در اين نوع موسيقي بيشتر از يک نت استفاده مي شود.
بر عکس انواع مونوفون که فقط يک نت براي ساخت موسيقي استفاده مي شود دستگاه اين قابليت را دارد که با ترکيب همزمان انواع نت ها و صداهاي موسيقي هاي واقعي بسازد. هرچه نت هاي مختلفي هماهنگ شود اهنگ بهتري پخش خواهد شد. گوشي ها با اين قابيلت مي توانند 4 تا 72 نت را همزمان ترکيب کنند.
اين نوع اهنگ ها نبايد با اهنگها واقعي از پيش ضبط شده مانند فايل ها با فرمت هاي Mp3 , AAC و WMA اشتباه گرفته شوند.