Predictive text input چیست؟

 

تشخيص متن يا کلمه.زماني که از يک دکمه براي ورود چند حرف استفاده مي شود، تنها با فشردن يک دکمه کلمات پيشنهادي ظاهر مي شوند. وقتي دکمه هاي محتمل براي ساخت يک کلمه وارد مي شود ، گوشي بطور خودکار کلمات را ارائه مي دهد.
مي توان با استفاده از کلمات پيشنهادي بدون تايپ مجدد از انها استفاده کرد. با اين روش تايپ کردن سريعتر انجام مي شود.
معروفترين انواع اين سيستمها T9 و ITAP در گوشي هاي موتورولا مي باشند.