ROM چیست؟

 

مخفف Read-Only Memory است.
نوعي ذخيره اطلاعات بدون نياز به وجود برق است . در صورت نياز مي توان اطلاعات را از روي ROM به RAM انتقال داد.
عبارت READ ONLY بدين معناست که فقط مي توان اطلاعات را از روي رام خواند و نمي توان انها را تغيير داد و سرعت ان پايين بوده و فقط با سيستم هاي برنامه ريزي قوي مي توان دوباره نوشته شود.