(Ruggedized (Rugged چیست؟

 

اين نوع دستگاه براي استفاده در شرايط سخت و غير معمول طراحي شده اند که در برابر مواردي مانند غبار، ضربه و تکان شديد مقاوم است. براي قياس از استاندارد هاي موجود مانند MIL-STD يا Mil-Spec استفاده مي شوند.