خرید لینک ، خرید بک لینک ، فروش بک لینک ، فروش لینک ، فروش بک لینک

بک لینک و لینک بیلدینگ جهت افزایش پیج رنک گوگل ...!!

افزایش رتبه وب سایت در موتور های جستجو یکی از بزرگترین دغدغه های وب مستر ها میباشد و مهم تر از نتیجه گرفتن ، ماندگاری در صفحه اول موتور جستجو و پنالتی یا اسپم نشدن سایت است فروشگاه آنلاین پیشرو ارائه دهنده انواع خدمات و راهکار های نوین بهینه سازی وب سایت این مورد را بصورت کلی حل کرده است و با روش های تست شده برروی چندین وب سایت ایرانی و خارجی آماده خدمت رسانی به شما هموطنان عزیز میباشد.

 

 

 

انواع راهکار و پلان های بهینه سازی وب سایت ( مرور و نگاه بصورت خلاصه ) ::

Plan A ) ثبت لینک به همراه کلمه کلیدی در بخش کامنت وب سایت های مختلف ( به دو روش Dofollow & Nofollow )

Plan B ) ثبت لینک به همراه کلمه کلیدی در وب سایت های Web2.0  ( به دو روش Dofollow & Nofollow )

Plan C )  ثبت لینک به همراه کلمه کلیدی در وب سایت های ویکی ( به دو روش Dofollow & Nofollow )

Plan E )  ثبت لینک به همراه کلمه کلیدی و دریافت سیگنال از شبکه های اجتماعی

 


 

Plan A-A ) ثبت لینک به همراه کلمه کلیدی در بخش کامنت ( نظرات ) وب سایت های پیج رنک بالابصورت Nofollow.

دریافت بک لینک جهت بهینه سازی وب سایت از طریق کامنت در وب سایت های با کیفیت و بزرگ که باعث میشود رتبه سایت شما در موتور های جستجوگر مخصوصا گوگل افزایش یابد پیج رنک صفحات سایت این پلن بین 1 تا 8 میباشد.  جزییات کار جهت بررسی وب مستر پس از انجام کار در قالب فایلاکسل ارائه خواهد شد.

 

250 عدد بک لینک

500 عدد بک لینک

1000 عدد بک لینک

25 عدد بک لینک

50 عدد بک لینک

100 عدد بک لینک

110 هزار تومان

140 هزار تومان

170 هزار تومان

65 هزار تومان

75 هزار تومان

95 هزار تومان

High PR ( 1 to 8 )

High PR ( 1 to 8 )

High PR ( 1 to 8 )

High PR ( 1 to 8 )

High PR ( 1 to 8 )

High PR ( 1 to 8 )

Mixture ( comments & Trackbacks )

Mixture ( comments & Trackbacks )

Mixture ( comments & Trackbacks )

Mixture ( comments & Trackbacks )

Mixture ( comments & Trackbacks )

Mixture ( comments & Trackbacks )

Low OBL ( Outbound Links )

Low OBL ( Outbound Links )

Low OBL ( Outbound Links )

Low OBL ( Outbound Links )

Low OBL ( Outbound Links )

Low OBL ( Outbound Links )

OverDelivery Of min. 15%

OverDelivery Of min. 15%

OverDelivery Of min. 15%

OverDelivery Of min. 15%

OverDelivery Of min. 15%

OverDelivery Of min. 15%

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

 

Plan A-B ) ثبت لینک به همراه کلمه کلیدی در بخش کامنت ( نظرات ) وب سایت های پیج رنک بالا بصورت Dofollow.

دریافت بک لینک جهت بهینه سازی وب سایت از طریق کامنت در وب سایت های با کیفیت و بزرگبصورت Dofollw که باعث میشود رتبه سایت شما در موتور های جستجوگر مخصوصا گوگل افزایش یابد پیج رنک صفحات سایت این پلن بین 1 تا 8 میباشد.  جزییات کار جهت بررسی وب مستر پس از انجام کار در قالب فایلاکسل ارائه خواهد شد.

 

300 عدد بک لینک

200 عدد بک لینک

100 عدد بک لینک

25 عدد بک لینک

50 عدد بک لینک

75 عدد بک لینک

1,100 هزار تومان

700 هزار تومان

400 هزار تومان

130 هزار تومان

210 هزار تومان

300 هزار تومان

High PR ( 1 to 8 )

High PR ( 1 to 8 )

High PR ( 1 to 8 )

High PR ( 1 to 8 )

High PR ( 1 to 8 )

High PR ( 1 to 8 )

Mixture ( comments & Trackbacks )

Mixture ( comments & Trackbacks )

Mixture ( comments & Trackbacks )

Dofollow

Dofollow

Dofollow

OverDelivery Of min. 15%

OverDelivery Of min. 15%

OverDelivery Of min. 15%

OverDelivery Of min. 15%

OverDelivery Of min. 15%

OverDelivery Of min. 15%

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

 


 

Plan B-A )  ثبت لینک به همراه کلمه کلیدی در وب سایت های Web2.0در وب سایت های پیج رنک بالابصورت Nofollow.

دریافت بک لینک جهت بهینه سازی وب سایت های Web2.0 که باعث میشود رتبه سایت شما در موتور های جستجوگر مخصوصا گوگل افزایش یابد پیج رنک صفحات سایت این پلن بین 1 تا 8 میباشد.جزییات کار جهت بررسی وب مستر پس از انجام کار در قالب فایلاکسل ارائه خواهد شد.برخی از دامنه های این پکیج .Gov و .EDU میباشد

200 عدد بک لینک

400 عدد بک لینک

600 عدد بک لینک

25 عدد بک لینک

50 عدد بک لینک

100 عدد بک لینک

300 هزار تومان

460 هزار تومان

620 هزار تومان

85 هزار تومان

110 هزار تومان

200 هزار تومان

High PR ( 1 to 8 )

High PR ( 1 to 8 )

High PR ( 1 to 8 )

High PR ( 1 to 8 )

High PR ( 1 to 8 )

High PR ( 1 to 8 )

Keyword Related Contextual

Keyword Related Contextual

Keyword Related Contextual

Keyword Related Contextual

Keyword Related Contextual

Keyword Related Contextual

100% CopySpace Passed Article

100% CopySpace Passed Article

100% CopySpace Passed Article

100% CopySpace Passed Article

100% CopySpace Passed Article

100% CopySpace Passed Article

200 Unique Domains

400 Unique Domains

600 Unique Domains

25 Unique Domains

50 Unique Domains

100 Unique Domains

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

 

Plan B-B )  ثبت لینک به همراه کلمه کلیدی در وب سایت های Web2.0در وب سایت های پیج رنک بالا بصورت Dofollow

دریافت بک لینک جهت بهینه سازی وب سایت از طریق سایت های Web2.0 در وب سایت های با کیفیت و بزرگبصورت Dofollw که باعث میشود رتبه سایت شما در موتور های جستجوگر مخصوصا گوگل افزایش یابد پیج رنک صفحات سایت این پلن بین 0 تا 6 میباشد.  جزییات کار جهت بررسی وب مستر پس از انجام کار در قالب فایلاکسل ارائه خواهد شد.

 

100 عدد بک لینک

200 عدد بک لینک

400 عدد بک لینک

10 عدد بک لینک

25 عدد بک لینک

50 عدد بک لینک

300 هزار تومان

440 هزار تومان

640 هزار تومان

80 هزار تومان

110 هزار تومان

160 هزار تومان

High PR ( 1 to 8 )

High PR ( 1 to 8 )

High PR ( 1 to 8 )

High PR ( 1 to 8 )

High PR ( 1 to 8 )

High PR ( 1 to 8 )

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Dofollow

Keyword Related Contextual

Keyword Related Contextual

Keyword Related Contextual

Keyword Related Contextual

Keyword Related Contextual

Keyword Related Contextual

100% CopySpace Passed Article

100% CopySpace Passed Article

100% CopySpace Passed Article

100% CopySpace Passed Article

100% CopySpace Passed Article

100% CopySpace Passed Article

100 Unique Domains

200 Unique Domains

400 Unique Domains

10 Unique Domains

25 Unique Domains

50 Unique Domains

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

 


 

Plan C-A )  ثبت لینک به همراه کلمه کلیدی در وب سایت هایقدرتمند و پیج رنک بالا Wiki بصورت Nofollow.

دریافت بک لینک جهت بهینه سازی وب سایت های Wiki که باعث میشود رتبه سایت شما در موتور های جستجوگر مخصوصا گوگل افزایش یابد پیج رنک صفحات سایت این پلن بین 1 تا 8 میباشد.جزییات کار جهت بررسی وب مستر پس از انجام کار در قالب فایلاکسل ارائه خواهد شد.برخی از دامنه های این پکیج .Gov و .EDU میباشد

10,000 عدد بک لینک

7000 عدد بک لینک

4000 عدد بک لینک

200 عدد بک لینک

1000 عدد بک لینک

2000 عدد بک لینک

320 هزار تومان

280 هزار تومان

200 هزار تومان

70 هزار تومان

100 هزار تومان

130 هزار تومان

High Authority Domains

High Authority Domains

High Authority Domains

High Authority Domains

High Authority Domains

High Authority Domains

Keyword Related Contextual links

Keyword Related Contextual links

Keyword Related Contextual links

Keyword Related Contextual links

Keyword Related Contextual links

Keyword Related Contextual links

100 Unique Domains

100 Unique Domains

100 Unique Domains

100 Unique Domains

100 Unique Domains

100 Unique Domains

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

 

Plan C-A )  ثبت لینک به همراه کلمه کلیدی در وب سایت های Wiki با کیفیت بسیار بالا بصورت Dofollow.

دریافت بک لینک جهت بهینه سازی وب سایت از طریق سایت های Wiki در وب سایت های با کیفیت و بزرگبصورت Dofollw که باعث میشود رتبه سایت شما در موتور های جستجوگر مخصوصا گوگل افزایش یابد پیج رنک صفحات سایت این پلن بین 0 تا 6 میباشد.  جزییات کار جهت بررسی وب مستر پس از انجام کار در قالب فایلاکسل ارائه خواهد شد.

 

400 عدد بک لینک

300 عدد بک لینک

200 عدد بک لینک

30 عدد بک لینک

60 عدد بک لینک

100 عدد بک لینک

580 هزار تومان

460 هزار تومان

380 هزار تومان

110 هزار تومان

200 هزار تومان

250 هزار تومان

Only Dofollow Links

Only Dofollow Links

Only Dofollow Links

Only Dofollow Links

Only Dofollow Links

Only Dofollow Links

High Authority Domains

High Authority Domains

High Authority Domains

High Authority Domains

High Authority Domains

High Authority Domains

Keyword Related Contextual links

Keyword Related Contextual links

Keyword Related Contextual links

Keyword Related Contextual links

Keyword Related Contextual links

Keyword Related Contextual links

50 Unique Domains

100 Unique Domains

100 Unique Domains

15 Unique Domains

30 Unique Domains

50 Unique Domains

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

 


 

Plan D-A )  ثبت لینک به همراه کلمه کلیدی در شبکه های اجتماعی و دریافت سیگنال و بک لینک

دریافت بک لینک جهت بهینه سازی وب سایت شما از طریق شبکه های اجتماعی که باعث میشود رتبه سایت شما در موتور های جستجوگر مخصوصا گوگل افزایش یابد پیج رنک صفحات سایت این پلن بین 1 تا 8 میباشد.جزییات کار جهت بررسی وب مستر پس از انجام کار در قالب فایلاکسل ارائه خواهد شد.

400 عدد بک لینک

300 عدد بک لینک

200 عدد بک لینک

30 عدد بک لینک

60 عدد بک لینک

100 عدد بک لینک

آزمایشی

مبلغ 460 هزار تومان

مبلغ 380 هزار تومان

مبلغ 110 هزار تومان

مبلغ 200 هزار تومان

مبلغ 210 هزار تومان

Only Dofollow Links

Only Dofollow Links

Only Dofollow Links

Only Dofollow Links

Only Dofollow Links

Only Dofollow Links

High Authority Domains

High Authority Domains

High Authority Domains

High Authority Domains

High Authority Domains

High Authority Domains

Keyword Related Contextual links

Keyword Related Contextual links

Keyword Related Contextual links

Keyword Related Contextual links

Keyword Related Contextual links

Keyword Related Contextual links

50 Unique Domains

100 Unique Domains

100 Unique Domains

15 Unique Domains

30 Unique Domains

50 Unique Domains

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

100% Live Verified Links

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

Detailed Report

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

No Javascript Links

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

Fast Delivery 1-48 Hours

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید

سفارش دهید