به دلیل حجم بالای سفارشات شهر تهران و شفاف سازی هزینه حمل در شهر تهران فروشگاه آنلاین پیشرو بر اساس 22 منطقه شهرداری تهران و توافق انجام شده با شرکت تامین کننده پیک موتوری بر اساس هر منطقه هزینه قطعی مشخص و در فاکتور مشتری محترم قابل رویت میباشد. در صورت عدم آگاهی از منطقه شهرداری محله خود از نقشه زیر آنرا مشخص و در فرم ثبت نام منطقه شهرداری خود را انتخاب کنید

نقشه تهران و 22 منطقه شهرداری تهران