Intel Celeron Dual-Core processors

 

امروزه بسیاری از برنامه های نرم افزاری که برای اعمال روزمره در نظر گرفته شده اند برای پردازنده های دو هسته طراحی شده اند این پردازنده مناسب برای اجرای مقدار محدودی اعمال پایه ای و ابتدایی به طور همزمان می باشد .

یکی از ویژگی های این پردازنده بهینه سازی مصرف انرژی در هسته های پردازنده از طریق فعال نمودن توابع محاسباتی تنها در زمان لزوم است. از دیگر محسنات این پردازنده آن است که فن های سیستم به اندازه نیاز جهت خنک سازی سیستم کار می کنند .