Blu-Ray نام فرمت جدید نسل بعدی دیسک‌های نوری است که توسط گروه Blu-ray Disk Association (BDA) که زیر نظر 2 شرکت بزرگ Sony و Pioneerفعالیت می کند ایجاد شده است .

 به وسیله این فرمت می توان بر روی یک دیسک یک لبهBlu-Ray اطلاعاتی با حجم 23.3 , 25 , 27 گیگابایت و بر روی یک دیسک 2 لبه حجمی برابر با 46.6 , 50 , 54 گیگابایت را  ذخیره کرد.

 در تکنولوژی Blu-Ray که  از پرتو آبی لیزر  استفاده می شود  حجم بیشتر اطلاعات را نسبت به پرتو های قرمز روی یک دیسک نوری ذخیره می کنند  به این دلیل که در Blu-Ray پرتو آبی لیزر طول موجی برابر با405 nm دارد در صورتی که پرتوهای لیزر قرمز طول موجی در حدود  650 nmرا دارا می باشند .

در زیر برخی از مخفف های در نظر گرفته شده برای کاربری های مختلف این تکنولوژی اورده شده است:

(BD-ROM ، BD-R (Blu-Ray Disc Recordable و BD-RE  که مخففی برای Blu-Ray Disc Rewriteable است

این تکنولوژی درنهایت در رقابت با تکنولوژی HD-DVD از شرکت توشیبا به موفقیت دست یافت و باعث گردید تا شرکت توشیبا تولید سیستم های HD-DVD را در فوریه 2008 متوقف نماید