cHTML چیست؟

 

نمونه ساده شدهHTML است که قابليت هاي ديگري همچون کليد هاي دسترسي، ميانبر هاي شماره تلفن و شکلک هاي ژاپني را داراست.
اين زبان صرفا براي iMode کابردي است ، اين سرويس تنها در ژاپن و چند کشور اروپايي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد.
بيشتر تلفن هاي از فرمت WML و نمونه هاي جديد XHTML استفاده مي کنند.