DATA- CAPABL چیست؟

 

اين نوع گوشي را مي توان به عنوان وسيله اي براي ارتباط با شبکه هاي ديگر و يا اينترنت (به عنوان مودم) استفاده کرد. در صورت پشتيباني شبکه، از اين گوشي ها مي توان براي ارسال و دريافت فاکس نيز استفاده نمود.