Flash Light (چراغ قوه) چیست؟بعضي از گوشي ها داراي يک LED کوچک به رنگ سفيد هستند که بعنوان چراغ قوه عمل مي کند . در بعضي از گوشي هاي دوربين دار با اين ويژگي ، LED بعنوان فلش دوربين نيز کار مي کند . اگرچه تمامي گوشي هاي دوربين دار که داراي فلش هستند لزوما به چراغ قوه مجهز نيستند و تمامي گوشي هاي دوربين دار که به چراغ قوه مجهز هستند داراي قابليت فلش نمي باشند .