FLIGHT MODE (حالت پرواز) چیست؟

 

به عنوان AIRPLANE MODE (حالت هواپيما ) نيز شناخته شده مي باشد که تمام کاربري هاي راديويي گوشي را از کار انداخته اما ديگر قابليت ها را فراهم مي کند .قابليتهايي پخش کننده موسيقي ، بخش هايي مانند تقويم و هر چيز ديگر که نياز به ارسال امواج راديويي نداشته باشد .
اين بدين دليل است که برخي خطوط هوايي استفاده ار وسايل راديويي در حين پرواز را ممنوع کرده اند و اين در حالي است که برخي ديگر حتي اجازه استفاده در حالت پرواز را نير صادر نمي کنند.
يک علامت تجاري در گوشي وجود دارد که اين حالت را نشان مي دهد اما تمام گوشي ها همچنين قابليتي ندارند. اين حال به دلايل زيادي مورد استفاده قرار مي گيرد . جلوگيري از ايجاد اختلال در سيستم هاي ناوبري هواپيما معروفترين انهاست اما دليل ديگر عدم توانايي ارسال امواج از آنتن هاي شبکه هاي تلفن در ارتفاع و سرعت هاي بالاست.