GPS چیست؟سيستم موقعيت ياب جهاني سيستمي است که توسط وزارت دفاع امريکا راه اندازي شده است و بواسطه 24 تا 33 ماهواره اي که به دور زمين در گردشند، اطلاعات جغرافيايي، زمان وارتفاع را در اختيار گيرنده هاي GPS قرار مي دهند. ماهواره توسط نيروي هوايي امريکا نگه داري مي شوند.
GPS همچنين براي ادرس يابي نيز استفاده مي شود. بطوري که کامپيوتر همراه گيرنده با ايجاد يک مثلث فرضي، مقصد را به کمک 3 ماهواره اخر محاسبه نموده و در نتيجه موقعيتي با اختلاف 10 تا 100 متر را ارائه مي دهد. نرم افزارها در اين حالت قادرند مسير هاي براي پياده روي يا رانندگي را در اختيار کاربر قرار دهند.
گرفتن اطلاعات توسط گيرنده وقتي که گيرنده در حرکت يا در مکان هاي شهري شلوغ (از نظر امواج راديويي ) و نقاط کور ماهواره مانند زير زمين و زير سقف باشد، با تاخير صورت مي گيرد.زمان تحول اطلاعات بستگي زيادي به نحوه شروع GPS دارد که معولا با 3 نوع شروع ، داغ ، گرم و سرد نام گذاري مي شوند.
شروع داغ زماني است که گيرنده اطلاعات قبلي را کاملا به ياد دارد و اخرين ماهواره در دسترس است و با شروع و اتصال به ماهواره اخر تمام اطلاعات را دوباره تحول مي دهد . اين حالت سريعترين حالت است که معمولا زماني رخ مي دهد که دستگاه دقيق در محلي که قبلا خاموش شده است، روشن شود.
شروع گرم زماني است که اطلاعات به ياد اورده مي شوند اما اخرين ماهوراه در دسترس نيست. اين عمل باعث تنظيم مجدد و محاسبه دوباره اطلاعات مي شود.
گيرنده اطلاعات را دارد و با توجه به سيستم موجود مي داند که که چه ماهوراه اي در دسترس است ولي مجدد اطلاعات را محاسبه مي کند. اين حالت کند تر از شروع داغ اما سريعتر از شروع سرد است.
شروع سرد زماني است که تمام اطلاعات از دست رفته اند و سيستم بايد تمام انها را محاسبه کند. اين عمل زمان بيشتري مي گيرد زيرا هيچ داده شناخته شده اي موجود نيست.
براي کاهش زمان شروع شرکت هاي AGPS را به گوشي ها افزورده اند که با ذخيره اطلاعات قبلي و انتقال ان از طريق انتن شبکه هاي ماهواره اي زمان و ميزان داده هاي دريافتي را کاهش مي دهند.