HSDPA چیست؟

 


مخفف High-Speed Downlink Packet Access است.
ارتقايي براي شبکه هاي UMTS است که حجم شبکه را دو برابر و سرعت دانلود داده را تا 5 برابر بالا مي برد.
اين سرويس ابتدا با سرعت 1.8 مگا بايت در ثانيه راه اندازي شد امابا ارتقا تا 3.6 مگا بايت در ثانيه افزايش يافت.
HSDPA تنها انتقال داده از سرور به گيرنده (گوشي) را محيا مي کند و اين در حالي است که براي حالت معکوس از HSUPA استفاده مي شود. ترکيب اين دو HSPA نام دارد.