Micro USB چیست؟

 

نوعي اتصال USB با ابعاد کوچک است. دستگاه هايي که از اين نوع اتصال استفاده مي کنند مي توانند بودن مشکل اطلاعات را از کامپيوتر دريافت کنند . اگر گوشي داراي حالت MASS STORAGE MODE باشد بدون نياز به درايور اين امکان راحت تر نيز مي شود.
برخي دستگاه هاي قابليت شارژ باUSB را نيز دارند. انواع مختلفي USB وجود دارد که MICRO USB حالت جديد مدل MINI USB است. در اين بين MINI USB از محبوبيت بيشتري برخوردار است.