PCS چیست؟

 

مخفف Personal Communications Service است.
سرويس در باند 1900 مگا هرتزي است که در کانادا ، امريکا و مکزيک براي تلفن هاي همراه استفاده مي شود. تمام سيستم هاي GSM , CDMA , D-AMPS يا اين فرکانسهاي کارايي دارند.