QCIF چیست؟

 

مخفف Quarter Common Intermediate Format است.
عکس يا ويديو در ابعاد 176 در 144 پيکسل است. اين حدود يک چهارم ابعاد CIF است. اين نوع از انواع CIF, QVGA و VGA بسيار کوچکتر است.