RSS چیست؟

 

مخفف Rich Site Summary است.
فرمتي براي به روز رساني و ارسال اطلاعات سايت هاي خبري و وبلاگ ها بر پايه XML است.
اين نوع بسيار سبک هستند و مناسب براي موبايل ها بوده و پهناي باند زيادي را اشغال نمي کنند.
نرم افزار هاي مخصوص براي خواندن RSS FEED ها لازم هستند